MENÜ

HABER
LER

Isı Pay Ölçer

Isı Pay Ölçer Nedir Ne İşe Yarar


 Isı pay Ölçer Sistemleri

Isı pay ölçer sistemi olarak adlandırılan sistem ile ilgili düzenleme olan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 02.05.2007 tarihinde yürürlüğe girdi. Akabinde de Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği çıkarıldı.

Enerji Verimliliği Kanunu md 7/c bendinde, merkezi ısınma sisteme sahip binalarda, ısı kontrolünü sağlayan cihazların ve ısınma giderlerinin paylaşımını sağlayan sistemlerin kurulması mecburi tutulmuştur

Eğer bina 02.05.2007 tarihinden sonra yapılmış ve merkezi ısıtma, sıcak su sistemine sahipse, ısı pay ölçer sisteminin kurulması zaten zorunludur. Merkezi sisteme sahip bu binalarda kat maliklerinin aksini kararlaştırmaları mümkün değildir. Hatta oybirliği ile de olsa ısı paylaşım sisteminden bireysel ısınma sistemine geçileceğinin kararlaştırılması da olası değildir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 7.maddesi gereği kullanımı zorunlu hale getirilen ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanlarından sıcaklık kontrol ekipmanı olan termostatik vana ile mahal sıcaklıkları konforumuza göre ayarlanır ve ısı kontrol ekipmanları ile de kontrol altına alınan konforumuza göre tüketilen enerjinin miktarı ölçülür; buna göre de bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaşım sağlanır. Sistem bu şekilde çalışmakta olup, artık aşırı ısınan bağımsız bölümlerde pencere açarak sıcaklığın düşürülmesi ve ısınma sıkıntısı yaşayan bağımsız bölümlerde de ısıtma sisteminin daha fazla çalışması ile ilgili talepler olmaz. Bu şekilde sıcaklığın kontrol altına alınması konusunda 1 °C’lik sıcaklık farkında enerji tüketimimizde yaklaşık yüzde 7 gibi bir farklılık oluşur. Elbette ki yalıtımlı binada yalıtımsız binaya göre enerji tüketimleri daha az olacaktır. Ancak bu sistemin amacı tüketimlerimizin kontrol altına alınmasıdır ve tüketimlerin kontrol altına alınabilmesinde en önemli parametre ölçülebilir olmasıdır. Dolayısıyla bu sistem ile enerjinin kontrol altına alınması sağlanmaktadır. Kat malikleri arasında haksızlığa yol açması değil kat maliklerinin gerçekten tüketimleri kadar enerji gideri ödemeleri üzerine kurgulanmış bir sistemdir.

Çıkan bu mevzuat doğrultusunda yeni yapılan tüm merkezi sistemli binalarda ısı pay ölçer sistemi mecburi tutulmuş olup  tüm dairelerde sistem hazır hale getirilmektedir. 

Türkiye enerji açısından dışarı bağımlı bir ülkedir. 2013 yılında ithalat için yapılan harcamaların %22’si enerjiye aittir . Bu oran Türkiye için gerekli enerjinin %70’nin ithalat ile karşılanmaktadır. Binalardaki enerji tüketiminin yüzde 82’si ısıtma için kullanılmaktadır. Binalarımızın ısıtmasında kullanılan bu enerji, ülkemizde harcanan toplam enerjinin yüzde 26’sını oluşturmaktadır . Bu doğrultuda ithal edilen enerjinin önemli bir kısmının ısıtma amaçlı olarak binalarda kullanılması, binalarda enerji harcamalarını etkileyen değişkenlere ilişkin doğru kararlar alınmasını zorunlu kılar.

Enerji harcamalarını azaltmasına yönelik çıkartılan mu mevzuat ile insanlar dairelerde kullanmadıkları ısıtma sistemlerin derecelerini düşürerek ihtiyaç fazlası enerjiyi ortadan kaldırmaktadırlar. Bu sayede dairelerinde kullanımlarına göre % 20 ile % 50  arasında tasarruf sağlayabilmektedirler

Uygulama yapılan binalardan topladığımız verileri incelediğimizde bina içinde enerji kullanımı kullanıcı profiline göre farklılık göstermekle birlikte bina ortalamalarında uygulama öncesine göre yüzde 20-40 arasında fatura bedellerinin düştüğü görülmüştür. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon merkezi ısıtma sistemli bina olduğu düşünüldüğünde ve ortalama yüzde 30 verimlilik sağlanabileceği sonucunu değerlendirdiğinizde; ülkemizde en az 2 milyon nüfuslu bir şehri ısıtabilecek kadar verimlilik potansiyelinin olduğunu görebilmekteyiz. Yani yaklaşık 500 bin-600 bin binanın ilave bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan buradan elde edilecek verimlilikle ısıtılabileceği görülecektir. Bu da ülkemizdeki İstanbul hariç en büyük şehirlerden bir tanesi demektir

 

Bulut Enerji firması olarak Türkiye genelinde 100 bin dairenin sayaç okuma işlemlerini gerçekleştirmektedir. 1 dairenin yıllık yakıt bedeli ortalama 1800 TL olduğunu düşünür ise bu sistem sayesinde aylık 90 TL Yıllık 540 TL tasarruf sağlanabilmektedir. Firma olarak hizmet verdiğimiz binaların toplamına bakıldığı zaman yılda  54.000.000 TL lik bir tasarruf sağlandığı hesaplanmıştır. Bu hesaplamanın tüm merkezi sistemli binalarda uygulandığı zaman Türkiyenin boşa harcanan enerji kısmında büyük bir tasarrufa gidileceği açıkça görülmektedir

 

Isı sayacı nedir , Nerelerde kullanılır?

Isı sayacı merkezi ısıtma sistemlerinin kullanıldığı ve her bir bağımsız bölümün ne kadar enerji tüketimi yaptığını hesaplamaya yarayan bir ölçü aletidir. Bir diğer adı ile kalorimetre cihazı harcanan ısı enerjisini ölçmeye yarayan ölçü birimidir. merkezi ısınmanın bulunduğu yerlerde kullanılır. 

Isı sayacı yararı nedir?

Isı sayacı (Kalorimetre) ısı ölçümü için kullanılır. Merkezi sistemli binalarda her daireye takılan bu sayaç ile dairelerin kullandıkları enerjiyi hesaplar ve bu kullanılan enerjiye göre de dairenin yakıt bedelinin bulunması sağlamaktadır. Bu sayede kişiler kullanımlarına göre yakıt bedelleri ödediği kullanmadıkları ısının parasını ödemediği bir hesaplama aracıdır.

 

 

 

Isı sayacı alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Ülkemizde ısıpayölçer sisteminin mecburi olmasından sonra bir çok sayaç markasının da Türkiyede satışına başlanmıştır. Bu satış pastasından pay alabilmek için bir çok firma ürün kalitesini düşürüp ucuz model sayaçların satıldığı da görülmektedir. Bu ucuz ve kalitesin ürünlerin binalarda kullanılmasından dolayı bir çok cihaz kullanılmadan değiştirilmek zorunda kalınmış yada kullanılan sayaçlarda ölçüm hassasiyeti iyi olmadığı için daireler arasında yakıtlarda tutarsızlıklar gözlenmiştir.

Bu tür ürünler alınmadan önce mutlaka yetkili servisinin olup olmadığı, yedek parça temininde veya ülkemizde tamirinin yapılıp yapılmadığı gibi teknik verilerin araştırılması gerekmektedir. Bu tür araştırma aşamasından mutlaka sayaç okuma firmalarının görüşünün alınmasında  fayda bulunmaktadır. Sayaç okuma firmaları bir çok markanın okuma ve faturalandırma işlemlerini gerçekleştirdiği için hangi sayacın dairenize uygun olduğu ve hangi sayacı sorunsuz kullanılabileceği hakkında bilgilendirme yapılabilir,bu tür sayaçlarla ile ilgili seçim yapmanızda yardımcı olacaktır. 

Isı sayacının devreye alınması ve okuma işlemi nasıl olmalıdır ? 

Isı sayaçları inşaat aşamasından takıldığı için yetkili okuma firmaları veya yetkili servisler tarafından devreye alınması gerekmektedir.Yapılan devreye alma işleminde tüm dairelerdeki sayaçların doğruluğu ve hatasız olduğu kontrol edip aynı anda çalışmasını sağlanması gerekmektedir. Yapılan yanlış montajlar zamanında kontrol edilmez ise daha sonraki aşamalarda daire sahiplerine zarar yaşatabilmektedir.

 

Tüm kontrollerden sonra sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini isterse yönetim kendisi yapabilir yada bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalar ile anlaşarak profesyonel bir hizmet alabilirler.

Etiketler