MENÜ

BİLGİLEN
DİRME

BİLGİLENDİRMELER
 • Isı Pay ölçer
 • Tasarruf Yöntemleri
 • Yazılımlar
 • TOKİ Pay Ölçer
 • Kalorimetre
 • Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği
 • Apartman Ve Site Yönetim Programı
 • Kalorimetre Markaları
 • Enerji Kimlik Belgesi
 • Sayaç Okuma Firması
 • Bulut Aidat Site Yönetim Yazılımı
 • Isı Pay ölçer Markaları
 • Isı Pay ve Kalorimetre Karşılaştırması
 • Isı Pay Ölçer Sistemin Kazançları
 • Kullanım Kılavuzları
 • Mevzuatta Neler Var?
 • Isı Paylaşım Hesaplamaları
 • Belgelendirme
 • Web Bilgilendirme
 • Kalorimetre Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Kalorimetre Kullanımı


  KALORİMETRE KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

   

   

   

  Kalorimetre veya ısıpayölçer takılı olan binalardaki faturalandırmalar mevzuat gereği şu şekilde yapılmaktadır.

   Binaya gelen faturanın % 30u dairelerin m*2 oranınca dağıtılır. Bu belirlenen oran Kazandaki kayıplar, borulardan suyun dairelere gitmesinde oluşan kayıplar ve binanın genel kayıplarını kapsamaktadır.Bu kayıp tutarı dairelerin içinde kullanımlarından bağımsız olarak hesaplanmaktadır.

  Geriye kalan %70 lik kısım ise dairenin kullanılan tüketim değerlerine göre dağıtılmaktadır.

   

  Kalorimetre takılı dairelerin oda sıcaklıkları kanun gereği 15 c altına düşürülmesi yasaktır .Bu sebeple peteklere takılan Termostatik vanalar oda sıcaklığının 15 c altına düşürülmeyecek şekilde kilitli olarak takılmaktadır veya vana üzerinden 15 c altına düşürülmeyecek şekilde ayarlanması gerekmektedir.

   

  Kalorimetre sistemleri, daireye giren sıcak su ile daireden çıkan sıcak su miktarı arasındaki farkları ölçerek değerler oluşturur ve bu değerlere göre % 70 lik kısım içi hesaplamaya tabi tutulur.

   

  Termostatik vana takılmış olan dairelerde vana üzerinden ayarladığınız sıcaklığa ulaşıldığı anda vana peteğe su girişini kapatacak ve ayarladığınız oda sıcaklığının altına düşüne kadar açmayacaktır . Peteğiniz soğumuş olsa dahi oda sıcaklığı istenilen derecededir. Peteğinizin soğuk olması arızalı olduğunu göstermemektedir. Oda sıcaklığı baz alınacaktır.Herhangi bir Termometre ile kontrol edebilirsiniz

   

  Daire sahipleri oda sıcaklıklarını kendileri belirleyecektir. Eğer 15 C üzerinde bir sıcaklık istenirse vana üzerinden 2-3-4-5 gibi daha yüksek derecelere getirilebilir.

   

  Eğer faturanızın düşük gelmesini istiyorsanız, az kullandığınız odaların derecesini azaltarak tasarruf yapabilirsiniz.Azaltacağınız her 1 C den %4 tasarruf edeceğinizi unutmayın.

   

  Kalorimetre cihazları daire sıcaklığının 15 c altına düşen dairelerde fark işlemi uygulayacak şekilde programlanmıştır .Oda sıcaklığı 15 c altına düşürülen daireler için bakanlığın çıkarmış olduğu hesaplama sistemine göre fark işlemleri gerçekleştirilecektir

   

  PETEKLER NEDEN 15C’NİN ALTINA DÜŞER ve NASIL İLAVE ÜCRETE MARUZ KALINIR

   

   

   

  Her odadaki peteklerde Termostatik vanalar mevcuttur ve oda sıcaklığına göre açma kapama işlemlerin kendisi otomatik şekilde yapmaktadır.

   

  Merkezi sistemleri binalarda kanuni olarak 15 c altına düşürülmesi yasaktır,Bundan dolayı evdeki vanalarınızın min 2 de tutulması ve bu derecenin altına düşürülmemesi gerekmektedir.

   

  15 derece uygulaması binanın bulunduğu aydaki tüketimlerin toplamı daire m*2 ve faturanın geldiği ayındaki oranlara göre sınır değer çıkmaktadır.Bu sınır değerin altında kalan daireler ekside kaldığı değer kadar ilave fiyat uygulaması yapılmaktadır.

   

   

   

  15 C altına Düşme Halleri;

   

  *Termostatik vanaların tamamen kapatılması veya 2 derecenin altına alınması durumunda

   

  * Sistemin uygulanabilir hala gelmesive sürekliliği için her dairenin 15 C sıcaklığı kendi peteklerinden sağlanması istenmektedir

   

  Vana derecesinin en düşüğe alıp komşu dairelerin (alt,üst ve yan daireler) ısısından yararlanıp daire sıcaklıklarının 15 C altına düşmemesinden dolayı termostatik vanalarını su geçişini sağlamamaktadır. Bu tür durumlarda,ısınmak için vanalarını açan dairelerin daha fazla tüketim yapacağı ve daha fazla fatura ödemesi söz konusu olacaktır .

   

  * Kalorimetrenin takılı olduğu kolektör’lerin çıkışındaki mini vanaların kapatılması durumunda peteklere su gitmeyeceğinden daire sıcaklıkları 15 c altına düşecektir ve yakmadığınız kaloriferler için yakmış gibi ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz.

   

  *Petek çıkış vanasının kapatılması durumunda peteğe su girişi engelleneceği için petek otomatik olarak 15 c altına düşmüş olacaktır. fark işlemi yapılacağından dolayı çıkış vanasının kapatılmaması gereklidir. Aksi takdirde kapalı olduğu süre boyunca yakmadığınız halde fatura ödemek zorunda kalacaksınız.

   

  *Arızalı olan,kırılan veya işlevini yitirmiş Termostatik vanaların yenisiyle değiştirilmesi mecburidir. Aksi takdirde 15C altına düşeceğinden fazla ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz.

   

  *Kalorimetrenin kablolarının koparılması ve cihazın çalışmaması durumlarında aynı sorunlarla karşılaşılabilir

   

   

   

  Termostatik Vanada Dikkat Edilecek Hususlar:

   

  *Vana üzerindeki dereceleri en düşüğe alındığı halde petek uyku moduna girmiyor, sürekli sıcaklık veriyor ise işlevini yitirmiş ve max derece çalışıyor demektir.Faturanızınız yüksek gelmesine sebebiyet vermektedir.Biran önce değiştirilmesi tavsiye edilir.

   

  *Termostatik vananın Cam kenarında, kapı yanlarında veya ısı kaybı fazla olan yerlere bulunması oda sıcaklığı yerine dış ortam sıcaklığını daha fazla hissedeceği için peteğin fazla yanmasına sebebiyet verir ve faturanızın yüksek gelmesine sebep olur..Bu durumlarla karşılaşmamak için dairenizin ısı kayıplarını giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması tavsiye edilir.

  -Atlas seres kalorimetre

  -Aay ölçer cihazı fiyatları

  -Toki pay ölçer

  -Kalorimetre cihazı