MENÜ

BİLGİLEN
DİRME

BİLGİLENDİRMELER
 • Isı Pay ölçer
 • Tasarruf Yöntemleri
 • Yazılımlar
 • TOKİ Pay Ölçer
 • Kalorimetre
 • Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği
 • Apartman Ve Site Yönetim Programı
 • Kalorimetre Markaları
 • Enerji Kimlik Belgesi
 • Sayaç Okuma Firması
 • Bulut Aidat Site Yönetim Yazılımı
 • Isı Pay ölçer Markaları
 • Isı Pay ve Kalorimetre Karşılaştırması
 • Isı Pay Ölçer Sistemin Kazançları
 • Kullanım Kılavuzları
 • Mevzuatta Neler Var?
 • Isı Paylaşım Hesaplamaları
 • Belgelendirme
 • Web Bilgilendirme
 • Kalorimetre Sayacı

  Kalorimetre Sayacı


  Kalorimetre sayacı nedir?

  Kalorimetre, Merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinde tüketilen enerjinin ölçülmesinde kullanılan cihazlardır. Merkezi sistem tesisat yapısı kollektörlü (mobil) sistemlerde kullanılır. Isı sayacı, çift sensörü ile gidiş ve dönüş hattı sıcaklıklarını ölçerek arasındaki farkı (Δt) hesaplar. Ayrıca debimetre ile tesisattan geçen su miktarını (m3/h) ölçer.

  Ölçülen bu değerler ile tüketilen enerjiyi (kWh) hesaplayan ısı sayaçları entegre haberleşme modülü sayesinde kablolu veya kablosuz haberleşme imkanı sunarak cihazın yanına gitmeden tüketim değerlerinin alınmasını sağlar.

  Enerji kalorimetreleri tüketim değerlerinin yanısıra ölçtüğü tüm değerleri (gidiş sıcaklığı, dönüş sıcaklığı, debi) ekranında gösterir, haberleşme ünitesine gönderir. Ayrıca bu değerleri hafızasında saklar.

   

  1-      Kalorimetre Nedir ?

  Kalorimetre merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan ve , her bir bağımsız bölümün ne kadar enerji tüketimi yaptığını hesaplamaya yarayan bir ölçü aletidir. Kalorimetre mekanik ve elektronik bileşenlerden oluşur ve bir debi ölçüm sistemi ve elektronik hesaplama ünitesine sahiptir.

  2-      Mekanik Kalorimetre Nedir ?

  Mekanik kalorimetre esasen su sayaçları gibi türbin sistemi ile çalışan ve içinden geçen suyun miktarını volumetrik olarak ölçen bir çark sistemine sahip kalorimetredir. Bu kalorimetre sisteminde ölçüm mekanik olarak yapılır hesaplama ise yine elektronik hesaplama ünitesi ile gerçekleştirilir.

  3-      Ultrasonik kalorimetre nedir ?

  Ultrsonik kalorimetre , su debi ölçümünü ultrasonik metot ile gerçekleştiren kalorimetre çeşididir. Mekanik bir parça yoktur. Tüm ölçüm ve hesaplama işlemleri elektronik ortamda geçekleşir. Hesaplama ünitesi aynı zamanda debi ölçümünü gerçekleştirir .

  4-      Mekanik ve Ultrasonik kalorimetrenin farkı nedir ?

  Mekanik ve ultrasonik kalorimetre temelde aynı işlevi görsede , ölçüm sistemleri farklısdır. Sonuçta elde edilen ölçüm ve hesaplama bilgisi aynıdır fakat bu sistemlerin birbirlerine karşı avantaj ve dez avantajları vardır. Temiz bir kapalı sistemde her zaman ultrasonik kalorimetre daha iyi sonuç verecektir. Bilinmelidir ki mekanik sistemler zaman içerisinde hep eksik göstermeye meyillidir. Bu eksisk gösterme miktarı ise öngörülemez. Ultrasonik sistemlerde ise bu eksik gösterme oranı daha düşük , sayaç ise zaman içerisinde daha kararlı ve stabil çalışır.

  5-      Kalorimetre sistemi kuruldu peki nasıl tasarruf edeceğiz ?

  Kalorimetre sistemi tek başına tasarruf sağlamaz . Aynı zamanda bir termostatik vanaya sahip olmalısınız ve bu vana aracılığı ile konfor şartlarından ödün vermeden en az enerji tüketerek gerektiğinden fazla enerjinin ortama transfer olmasını engellemelisiniz.   Yapılması gereken i termostatik vana aracılığı ile ayar yaparak ortamın gereğinden fazla ısınmasını engellemektir.