MENÜ

BİLGİLEN
DİRME

BİLGİLENDİRMELER
 • Isı Pay ölçer
 • Tasarruf Yöntemleri
 • Yazılımlar
 • TOKİ Pay Ölçer
 • Kalorimetre
 • Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği
 • Apartman Ve Site Yönetim Programı
 • Kalorimetre Markaları
 • Enerji Kimlik Belgesi
 • Sayaç Okuma Firması
 • Bulut Aidat Site Yönetim Yazılımı
 • Isı Pay ölçer Markaları
 • Isı Pay ve Kalorimetre Karşılaştırması
 • Isı Pay Ölçer Sistemin Kazançları
 • Kullanım Kılavuzları
 • Mevzuatta Neler Var?
 • Isı Paylaşım Hesaplamaları
 • Belgelendirme
 • Web Bilgilendirme
 • Isı Pay Ölçer Hesaplama Nasıl Yapılır?   

  Merkezi sistemli binalarda ısı pay ölçer in bulunduğu bağımsız bölümlerin hesaplama dağılımı şu şekildedir;

  Sistem iki parçadan oluşmaktadır

  1. Termostatik vana

  2. Isı pay ölçer cihazı(sayaç)

  Isı payölçer cihazların üzerinde 2 sensör bulunmaktadır. Arka sensörü peteğin yüseyindeki sıcaklığı algılamakta,ön sensör ise ortam sıcaklığını algılamaktadır.Petek yüzey sıcaklığı ve ortam sıcaklığı arasında farka göre aritmetik bir ortalama alarak ısıpayölçer cihazlara öz bir birim oluşturmaktadır.

  Termostatik vana ile peteğe göndermek istediğimiz ısı derecesini ayarlarız.

  Cihazladaki birimlerin toplamları alınarak  mevzuatta belirtilen hesaplamada Binaya gelen faturanun %30 daire m2  % 70 ide cihazlardaki kullanımlara göre dağılım yapılmaktadır.

  Mevazuat 

  https://www.mavi-enerji.com/bilgilendirmeler/isi-pay-olcer-yonetmeligi/418