MENÜ

BİLGİLEN
DİRME

BİLGİLENDİRMELER
 • Isı Pay ölçer
 • Tasarruf Yöntemleri
 • Yazılımlar
 • TOKİ Pay Ölçer
 • Kalorimetre
 • Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği
 • Apartman Ve Site Yönetim Programı
 • Kalorimetre Markaları
 • Enerji Kimlik Belgesi
 • Sayaç Okuma Firması
 • Bulut Aidat Site Yönetim Yazılımı
 • Isı Pay ölçer Markaları
 • Isı Pay ve Kalorimetre Karşılaştırması
 • Isı Pay Ölçer Sistemin Kazançları
 • Kullanım Kılavuzları
 • Mevzuatta Neler Var?
 • Isı Paylaşım Hesaplamaları
 • Belgelendirme
 • Web Bilgilendirme
 • 2022 Isı Sayaçları Muayene İşlemleri

  2022 Isı Sayaçları Muayene İşlemleri


  6 Temmuz 2018 tarihinde RESMİ GAZETEDE Sayı 30470 İLE YAYINLANAN YÖNETMELİKLE, ISI SAYAÇLARINA TEST MECBURİYETİ GETİRİLMİŞTİR.

  İlgili yönetmeliğe göre üretim yılına göre 5 yılını doldurmuş tüm ısı sayaçları muayene edilmesi mecburi tutulmuştur.

  İlgili yönetmelikte muayenesiz ısı sayacı kullananlara “damgasız ölçü aleti kullanma” fiilinden ceza uygulanacağı da bildirilmiştir.

   

   

  Muayene Kalibrasyon işlemi Sanayi Bakanlığınca 5 yılda bir olmak üzere ısı sayaçları için zorunlu hale getirilmiştir. Muayene kalibrasyon işlemleri EN-1434-5:2014 standartlarında belirtilen adımlardan oluşmaktadır. Isı sayaçları için üretim yılı 1.yıl kabul edilerek muayene süreleri takip edilmektedir. Isı sayacına ait üretim yılının son iki hanesi cihaz üzerinde aşağıdaki gibi işaretlenmektedir.

   

  Isı sayaçlarının üzerinde aşağıdaki gibi bir işaret bulunur. Bu işaretin üzerindeki sayı, ısı sayacının üretim yılını ifade eder.

   

   

   

   M16- 2016 yılında üretişmiş bir sayaçtır.

   M17- 2017 yılında üretişmiş bir sayaçtır.

   

   

  2022 Yılı Muayane ücreti olarak Bakanlık Tarafından 102 TL + Kdv olarak belirtilmiştir.

  Bulunduğunuz şehirde bakalık yetkili firma yok ise yetkili firmalara sayaçlar kargo ile gönderilecektir.

   

  Muyane için izlecek yollar şu şekildedir.

  1-Bakanlık sayfasına başvuru işlemleri gerçekleştirilecektir

  2-Kazanları sönmesi için başvurusu yapılmış tüm sayaçlar sökülüp yetiki firmaya kargo edilecektir

  3-Test sonuçlarıan göre testten geçen sayaçlar tekarar takılacak olup testten geçmeyen sayaçlar yerine yeni sayaç takılması gerekmektedir.

   

  2022 yılı Muayene sayaç muayane maliyetleri

  1-Bakanlığın belirlemiş olduğu muayene ücreti

  2-Sayaç Sökülmesi için gerekli işçilik bedeli

  3-Yetkili firmaya sayacın kargo ücreti

  4-Testten gelen sayacın tesisata geri takılması  için işçilik bedeli

  Bu işlemler için 1 sayaç test maliyeti yaklaşık olarak 250 TL civarında bir bedel çıkmaktadır

   

   

  Muayene kalibrasyon işlemi uygulanacak olan ısı sayaçlarının mühür ve damgalarının bozulmamış olması gereklidir, cihaza müdahale edilmesi durumunda muayene işlemi uygulanmaktadır. Isı sayacının damga süresi dolmuş olması durumunda ısı sayacı cezalı duruma düşmektedir ve muayene işlemi uygulanamaz.

   

  Isı sayaçlarına uygulanan muayene işlemleri sırasında cihaza ait akış ölçümü, sıcaklık ölçümü ve hesaplama sonuçları ısı sayacına ait doğruluk sınıfına göre sonuçlar değerlendirilir.

   

  Değerlendirmeler sonucunda ısı sayacı izin verilebilir en yüksek hata sınırları(MİH) sınırları içerisinde ölçüm yapıyor ise damgalanır, hata sınırların dışında ise ısı sayacı için uygunsuzluk raporu düzenlenir.